Nyheter / 11-12-20

Förklaring av artikelnummer för ExP

ScanBox ExP Launch

Vi har uppdaterat formatet på våra artikelnummer med ExP. På så sätt är det lätt att se om din produkt är en ExP-modell. Det nya artikelnumret innehåller mycket mer värdefull information för dig och servicepartners. Nedan hittar du hur du kan tolka det nya artikelnumret och en fullständig lista över de nya artikelnumren för våra ExP-modeller.

Avkodning av Artikelnummer

ScanBox avkodning artikelnummer
ScanBox avkodning artikelnummer

ExP artikelnummerlista