Nyheter / 05-03-20

Information med anledning av COVID-19

ScanBox Öppettider Sommar 2018

Kära kunder och intressenter,

På grund av den nuvarande situationen med utbrott av coronavirus (COVID-19) runtom i världen vill ScanBox Thermo Products AB meddela att vi håller öppet och försäkra er om att vi noggrant övervakar situationen. Vi följer riktlinjerna från Världshälsoorganisationen och de svenska myndigheterna för att se till att vi håller oss uppdaterade och jobbar säkert.

Vi har tillsatt dedikerad personal som undersöker om och på vilket sätt vi kan komma att drabbas av viruset. För närvarande ser vi inte något omedelbart hot mot vår verksamhet, personal eller kunder. Vi kommer dock fortsätta ned försiktighet när det gäller utbrottet och se till att vi vidtar nödvändiga åtgärder – om det skulle behövas. Vi uppmuntrar god handhygien, utökar med extra städning av toaletter och offentliga anläggningar samt håller ett öga på personalens hälsa.

Nedan följer några av de åtgärder som vi vidtar omedelbart:

  • Tillhandahåller alcogel, alkoholbaserad handtvätt och näsdukar vid arbetsplatser och andra ytor
  • Matområdena hålls rena och städade samt att vi ser till att personalen tvättar händerna innan matsalsbesök
  • Oförpackat godis och snacks erbjuds inte till personal eller besökare
  • Personal med Coronavirus-relaterade symtom kommer vi beordra att stanna hemma och söka läkarvård.

Vi uppmuntrar vår personal och alla besökare på våra anläggningar att följa nedanstående råd:

  • Tvätta händerna ofta och använda alkoholbaserad handtvätt
  • Täcka munnen och näsan vid hosta och nysningar samt att omedelbart slänga hushållspappret
  • Undvika att komma till jobbet eller besöka våra anläggningar om du har feber eller hosta

Vi kommer att fortsätta att bevaka situationen noggrant och följa de råd som myndigheterna rekommenderar. Om vår situation förändras eller ytterligare försiktighetsåtgärder är tillrådliga kommer vi att se till att detta kommuniceras.

Tillbaka till nyheter