Nyheter / 16-05-20

Uppdatering Dörrgivare

ScanBox Teknisk Support

Bakgrund:

ScanBox produkter utrustade med konvektionsvärme har traditionellt sätt monterats med en magnetisk dörrgivare, med funktionen att stänga av fläktmotorn från det att dörren öppnas tills att den stängts. Anledningen till att denna givare monterats har varit för att undvika att varm luft blåses mot användaren samt för att minimera återhämtningstiden för uppvärmning.

Under 2018 implementerade ScanBox ett nydesignat konvektionssystem med intentionen att förbättra temperaturdistributionen. Detta genom att forcera luft genom utrymmet i botten och suga ut det i toppen av facket. I samband med denna implementation utfördes praktiska experiment för att utvärdera funktionaliteten hos den magnetiska givaren. När vi testade att inaktivera dörrgivaren upptäckte vi följande:

  • Upplevelsen av varm luft som blåses i användarens riktning var mindre jämfört med när givaren var aktiverad, vilket ledde till en mer behaglig arbetsmiljö.
  • Temperaturretentionen var bättre vilket innebar snabbare återhämtning av värmen efter flertalet återkommande dörröppningar

Uppdateringar och möjliga effekter:

Med tanke på det positiva utfallet av experimenten där dörrgivaren inaktiverats har ScanBox beslutat att ta bort givaren från standardprodukter som inkluderar konvektionsvärme. Produkter köpta efter nedan datum eller serienummer kommer alltså inte att monteras med dörrgivare.

Effekter på reservdelar:

Ingen påverkan. Dörrgivaren för konvektionsvärme kommer fortsatt finnas tillgänglig som reservdel.

Ändring gäller från och med:

Ändringen implementeras från serienummer: SN45048718 eller orders gjorda efter 30 April 2020. OBS gäller ej lagerprodukter.