ScanBox och miljön

En av våra hjärtefrågor

Vårt företag värnar om miljön genom att aktivt och engagerat arbeta för att styra verksamheten mot minsta möjliga miljöpåverkan. Detta görs kontinuerligt med ständiga översyner av befintliga arbetsprocesser för att kunna minimera deponi, användning av energi och miljöpåverkande ämnen. Vår unika konstruktion med aluminium gör att en väsentligt större del av vår produkt är återvinningsbar än jämförelsevis traditionella produkter gjorda i rostfritt stål.

När vi väljer leverantörer prioriterar vi dem med dokumenterat gott miljöarbete. Vi satsar också på att erbjuda en bra arbetsmiljö för att minska belastningar på vår viktigaste resurs, våra medarbetare, och för att skapa trivsel på arbetsplatsen. I vår strävan att möta våra kunders högt ställda förväntningar, spelar det aktiva miljöarbete en stor roll.

Vi vet att ni också vill göra gott!