Vanliga frågor

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna angående service och underhåll av ScanBox produkter. Om du inte hittar det du söker här, vänligen kontakta din lokala leverantör eller oss på ScanBox.

Vad för information behöver jag för att beställa reservdelar?
Svar: Vanligtvis är det modell, artikelnummer, serienummer samt tillverkningsår (och månad) som vi behöver. All denna information finns på typskylten placerad på boxens utsida.

Min box kyler/värmer inte.
Svar: 1. Kontrollera att du har ström till boxen. 2. Kontrollera så att det inte är glapp i spiralsladden genom att försiktigt vika sladden både vid stickkontakten och vid anslutningen till boxen. 3. Kontrollera att fläktar och kylelement är rena och fria från damm och smuts. 4. Kontrollera att omgivningstemperaturen inte överstiger 26 grader. Ett peltier kylsystem kyler inte ner mer än 23 grader ifrån omgivningstemperaturen. Säkerställ också att kylsystemet har tillräckligt med utrymme för att kunna ta in frisk luft. Dvs. att boxarna inte är inträngda i små utrymmen eller placerade nära inpå en bakomvarande vägg.

Vad för rengöringsmedel ska jag använda för att rengöra min box?
Svar: Den anodiserade ytan angrips av starka syror och i synnerhet alkalier, därför ska tvättmedel med sådant innehåll ej användas. De kan orsaka fläckar och en hinna. Mjukt rent vatten med en tillsats av neutralt tvättmedel (ph 6-8) rekommenderas.

fragor
    Jag godkänner att ScanBox Thermoproducts AB sparar information om mig.

    Jag godkänner att ScanBox Thermoproducts AB sparar information om mig. Läs mer här