Mattransport Akademin / 05-10-20

Användning av Kylklampar

Varför ska man använda kylklampar?
Kylklampar ger extra kylkapacitet till isolerade, kalla och varma boxar. Omvandla isolerade och varma boxar till kalla boxar vid snabba omställningar eller utöka kylkapaciteten vid långa kalla transporter utan tillgång till elektricitet. Vår nya kylklampshållare är ett tillbehör som innebär att den inte behöver monteras i vår fabrik, utan bara hängs ovanpå gejderstegen (se video nedan). Detta är en mycket flexibel lösning som kräver minimalt med utrymme inuti boxen. Då kylklampshållaren hängs ovanför stegen så innebär det att du inte förlorar någon plats för kantiner inuti boxen.

Hur får jag ut max kylkapacitet av kylklampen?
Vätskan i kylklampen bör vara helt frusen (stelnad) innan du använder den. Om du kan höra eller se vätskan röra sig betyder det att det inte finns tillräckligt med köldmedier i vätskan och kylkapaciteten kommer att minska. Du kan kontrollera om vätskan är frusen genom att skaka kylklampen. Varje rörelse som härrör från ett flytande eller halvflytande tillstånd indikerar att vätskan inte är djupfryst.

Vid vilken temperatur bör plattan frysas?
Frystemperaturen för den kylklampen måste vara minst 5°C under vätskesmältningstemperaturen. Våra kylklampar har en vätskesmältningstemperatur på -3°C, vilket innebär att den måste frysas vid minst -8°C.

Hur lång är frystiden för kylklamparna?
Frystiden kan variera från 6 till 24 timmar beroende på vilken kylenhet som används. Vi rekommenderar att ha dubbla uppsättningar av kylklampar för att säkerställa en smidig och omedelbar tillgång till kyla i boxarna.

Hur kan jag påskynda frysningstiden för kylklamparna?
För att påskynda frysprocessen måste kylklamparna separeras från varandra i frysen, minst 3 cm. Om de staplas kan inte den kalla luften cirkulera mellan dem, vilket avsevärt ökar frystiden.