Mattransport Akademin / 26-10-22

Vad är viktigt att tänka på vid valet av lösa vs. fasta gejderstegar?

ScanBox-Våra-Unika-Fördelar
Löstagbara Pressade Gejderstegar från ScanBox

Gejdrar, stegar, gejderstegar, gejderställning, kantinupphängare – ett kärt barn har många namn! Om vi lämnar benämningarna åt sidan och beskriver den grundläggande funktionen så handlar det om att kantiner, brickor och andra transportkärl ska kunna organiseras och säkert transporteras i en mattransportbox. Avgörande för en välfungerande och säker mattransport med bevarad matkvalité är design och flexibilitet, vilka har direkt påverkan på kritiska moment i logistiken. Nedan beskriver vi hur valet av stegar påverkar matkvalité, transportsäkerhet, rengöring och flexibilitet. Men först börjar vi med att beskriva skillnaden mellan lösa och fasta gejderstegar.

Vad är lösa vs. fasta stegar?

På ScanBox har vi under många år arbetat med både fasta pressade och löstagbara pressade gejderstegar. Det är ett vanligt missförstånd att löstagbara stegar inte är pressade, men skillnaden har inte med själva pressningen att göra. Den stora skillnaden är OM gejderstegen permanent sitter fast inuti boxen eller om den är löstagbar och kan lyftas ut ur boxen i sin dagliga användning. Våra löstagbara gejderstegar är pressade i rostfritt stål av högsta kvalité! Sedan 2018 är de u-formade för bästa möjliga säkerhet genom vår “Tilt-Stop”-funktion.

ScanBox Pressade Gejdrar
Pressade Fasta Gejderstegar från ScanBox

Hur påverkar valet av gejderstege matkvalitén?

Det är allmänt känt att goda isoleringsegenskaper, jämn temperaturfördelning, fuktkontroll är de tre kritiska faktorerna för bevarad matkvalité när man håller och transporterar mat. Valet av gejderstege i en värme- eller kylbox påverkar framförallt den mittersta kritiska faktorn, jämnheten på temperaturfördelning. Framförallt när det kommer till fördelningen mellan varje gejdernivå i boxen.

En fast pressad gejderstege är betydligt mindre kostsam att tillverka än en löstagbar pressad gejderstege, men den har en stor nackdel när det kommer till temperaturfödelning. Fasta pressade gejders hindrar den naturliga luftcirkulationen mellan gejdernivåerna så fort kantiner har matats in i boxen. Detta då kantinerna blockerar den lodräta luftcirkulationen inuti boxen. Det innebär luftcirkulationen är horisontellt isolerad per gejdernivå. För att rädda situationen måste luft forceras bakifrån på samtliga gejdernivåer för att få en jämn temperaturfördelning från toppen till botten inuti boxen. Då denna typ av forceringen av luftcirkulation är ovanlig betyder det att fasta gejderstegar skapar onödigt ojämn fördelning av temperatur som i slutändan påverkar matkvalitén. Speciellt när maten är i transport och inte har tillgång till el för att hålla igång fläktar som ökar jämnheten av temperaturfördelning.

Löstagbara gejderstegar som fästes med distans från innerkanterna inuti boxen tillåter en naturlig luftcirkulation både vertikalt och horisontellt. På så vis uppnås en jämn och kontrollerad temperaturfördelning utan behöva forcera luft in i boxen. Med löstagbara gejderstegar kan man känna sig trygg att temperaturen förblir jämn och matkvalitén bevaras. I en box med en väl genomarbetad design är ett bra riktmärke max 1-2°C i temperaturskillnad mellan översta och nedersta gejdernivån när boxen är fylld med mat.

Luftcirkulation i ScanBox Löstagbara Gejderstegar
Luftcirkulation i ScanBox Löstagbara Gejderstegar

Hur påverkar valet av gejderstege transportsäkerhet?

Alla verksamheter inom storkök jobbar dagligen med att reducera matsvinn. När det kommer till matsvinn vid transporter så sker de oftast under själva transporten, men även vid in- och utlastning. Det innebär att det inte enbart är bortkastade råvaror, men det orsakar även risk för skador hos användarna och extra tid för rengöring av boxarna. En av de viktigaste funktionerna som gejderstegarna har är att hålla kantiner på plats för att se till att maten inte spiller ut i boxen. En viktig regel är att alltid transportera kantiner inuti boxarna med lock på! Det kanske inte känns nödvändigt när boxarna står still vid inlastningen, men boxarna kommer att utsättas för tuff hantering mellan central- och satelitköket, vilket ofta inkluderar transport i trafik som kan innebära snabba inbromsningar, kraftiga svängningar och stötar.

ScanBox löstagbara pressade gejderstegar i rostfritt stål är U-formade och anpassade höjdledes för att hålla lock och kantiner på plats under tuffa transportförhållanden. U-formen på gejderstegen bidrar även till en säkrare in- och utlastning av boxarna då kantiner inte kan tippa över när tyngdpunkten flyttas ut från boxen (se bild nedan). Vi kallar denna smarta lösning Tilt Stop!

ScanBox Tilt Stop
ScanBox Tilt Stop

Vi nämnde ovan att boxarna utsätts för tuffa förhållanden vid transport och det händer ibland att boxarna får en åverkan som påverkar dimensionerna av boxen. Även om dessa skador är marginella så kan de påverka in- och utlastningen av kantiner, speciellt när en box är uppvärmd (expansion) eller nedkyld (kompression). En box som har fasta pressade gejderstegar riskerar i detta skede att tappa igenom kantiner eller det omvända, kantinerna blir tröga att mata in i boxen. Då de fasta pressade gejderstegarna är en integrerad del av boxen så är det oerhärt svårt att rätta till det här problemet. Med löstagbara pressade stegar så kan vi ändra, justera och anpassa stegar och fästen så att du kan komma igång med boxen så fort som möjligt utan att behöva köpa en ny box. Toleranserna är helt enkelt större i konstruktionen med löstagbara gejderstegar och sannolikheten att få problem med “tröga” eller “genomfallande” kantiner är således mycket mindre.

Hur påverkar valet av gejderstege rengöring?

Även om man förebyggar eventuellt spill genom ovan tips så kan naturligtvis olyckan ändå vara framme och matspill hamnar inuti boxen. Då är det viktigt att rengöringen är enkel att hantera och går smidigt för personalen. Varje minskad sekund av onödig rengöring av boxarna är minskade kostnader för verksamheten likaväl som gladare personal! Att komma åt alla skrymslen och vrår kan vara svårt, framförallt om du manuellt ska rengöra dem med exempelvis en mikrofiberduk. De löstagbara gejderstegarna kan enkelt lyftas ut och på så vis kan du komma åt alla vinklar och vrår. Samtidigt kan du maskinellt rengöra den löstagbara gejderstegen i diskmaskinen! Detta utan att riskera de elektriska installationerna i boxen.

ScanBox löstagbara laserskurna gejderstegar har inga skarvar eller skrymslen där matrester eller liknande kan fastna.

Hur påverkar valet av gejderstege verksamhetens flexibilitet?

Det är oerhört viktigt för de flesta verksamheter att köksutrustningen gör det möjligt att anpassa och ställa om vid utökade eller ändrade behov. En löstagbar gejderstege gör det möjligt att ändra kapaciteten i en box utan att ändra på boxens dimensioner. Vi kan enkelt ändra CC på våra gejderstegar så att de passar brickställ, olika typer av kantindjup eller plåtar. I en box med fasta gejderstegar finns det ofta en begränsad möjlighet att kunna anpassa gejderavståndet. Det gör att vid ändrade behov eller om du har en multifunktionell verksamhet behövs investeringar i flera olika typer av boxar som tar upp både tid, plats och finansiella medel. De löstagbara stegarna ger dig utökad flexibilitet och trygghet att produkten förblir relevant och användbar.