Vår affärsidé

ScanBox Thermo Products AB grundades med affärsidén att utveckla ett flexibelt produktionssätt för tillverkning av isolerade transportboxar.

Flexibiliteten gjorde det möjligt för oss att ta fram kundanpassade och kostnadseffektiva lösningar för distribution av livsmedel till storkök och catering. Konceptet har fungerat väl och blivit en internationell succé som älskas av matlagningseliten, institutioner och hotell.

Idag finns ScanBox produkter över hela världen och vi fortsätter att utveckla vårt koncept och våra metoder med omsorg om kunder och miljön, till exempel genom att jobba enligt 9001- och 14001-riktlinjer.